Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keskustan kehittäminen on yhteistyötä.

Keskustojen  merkitys on kasvanut viime aikoina. Keskustan vetovoima on yhä tärkeämpää sekä kaupungille että keskustassa toimiville yrityksille. Kauppiaat ja kiinteistönomistajat hyötyvät, kun kauppa käy ja tilojen käyttöaste pysyy korkeana. Kaupunkiin syntyy verotuloja ja työpaikkoja. Kun keskusta on elävä, asukkaat ja vieraat viihtyvät ja kaupungin imago paranee. Onhan keskusta jokaisen kaupungin ja kunnan näyteikkuna.

Keskustan kehittäminen on Private - Public -yhteistyötä parhaimmillaan. Elävät kaupunkikeskustat ry on puhunut tämän puolesta koko 20 vuotisen olemassaolonsa ajan. Viime vuosina tämä ajattelu on vallannut alaa ja kehittämiseen on syntynyt hyviä työkaluja. Kotialue Oy on ollut vahvasti mukana niiden kehittämisessä.

Keskustan Kehityskartta ja Koettu Keskusta -selvitys on otettu käyttöön jo parissa kymmenessä kaupungissa ja kunnassa. Lue niistä tarkemmin kohdassa