Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keskustan kehittymisessä on erilaisia vaiheita - neljä vuodenaikaa (Quattro Stagione)

 

Eri vuoden aikana keskustan kokonaiskehittämisestä vastaava organisaatio ("keskustaorganisaatio") tulee virittää uudestaan. Useissa kaupunkikeskustoissa toimii jo erillinen keskustan kehittämisyhdistys, mutta muunkinlaisia ja ihan toimivia organisointeja on.

Syksy

Keskeiset osa-alueet keskustassa ovat vanhentuneet. Rakennukset ovat huonossa kunnossa ja ainakin käyttötarkoitusten kannalta elinkaarensa lopussa. Pysäköintiratkaisu alkaa olla tehoton. Liiketilat eivät ole pysyneet mukana kaupan rakenteen murroksessa. Keskustassa on liian vähän asuntoja. Ja niin edelleen. On selvää, että keskustassa on tehtävä lähivuosina isompi perusparannus, joka tulee maksamaan paljon. Poliittinen keskustelu keskustan ja koko kaupungin / kunnan tulevaisuudesta viriää ja kärjistyy. Keskustan Vetovoima ja Elinvoima eivät enää kehity riittävästi.

Keskustaorganisaation päätehtävänä on tällöin pitää Vetovoima kuitenkin hyvällä tasolla tapahtumilla, viestinnällä ja arjen viihtyisyyttä ylläpitämällä. Sen tulee kannustaa kuntaa ja yksityisiä tahoja perusparannusinvestointeihin. Sen pitää osallistua aktiivisesti keskusteluun tulevaisuudesta. Sen näkökulmana keskustelussa on vain asiakkaiden Vetovoiman lisääminen ja keskustatoimijoiden Elinvoiman lisääminen. Yhteistyö erityisesti yksityisten kiinteistönomistajien kanssa pitää rakentua tässä vaiheessa. Se ei saa osallistua puoluepoliittiseen kädenvääntöön, vaan pysyä asiantuntija- ja edunvalvojaroolissa.

Talvi

Poliittiset perusratkaisut (kaavoitus ja rahoitus) on saatu valmiiksi ja laajamittainen perusparantaminen ja rakentaminen on alkanut. Työmaita on joka puolella ja ne estävät erityisesti kauppiaiden arkea. Liikenneratkaisut ovat väliaikaisia ja muuttuvat usein. Viihtyisyys on sivuseikka, koska kaikki on yhtä rakennustyömaata. Tilanne voi jatkua vuosia. Monille kivijalkakaupoille tulee noutaja.

Keskustaorganisaation tehtävänä on ylläpitää uskoa tulevaisuuteen ja parempaan visioon. Samalla on kaikin keinoin pyrittävä saamaan työmaat edistymään nopeasti, jotta kauppiaiden ja kiinteistönomistajien tilanne paranisi. Samalla on parannettava viihtyisyyttä kaikin keinoin, vaikka tilanne onkin pahimmillaan kaoottinen. Pienetkin tapahtumat ovat kullanarvoisia kauppiaille. Nopeita työmaita tulisi palkita ja hitaita rangaista ainakin julkisuuden keinoin. Rakentajilla tulee säilyä aktiivinen asenne työhönsä. Keskustaorganisaation pitää myös alkaa uudistamaan omaa toimintaansa.

Kevät

Perusparannusinvestoinnit on tehty ja jatkuva laajamittainen rakentaminen loppuu. Syntynyt uusi rakenne on asiakkaille uusi ja outo. Poliittisen keskustelun vaiheessa (Syksy) hävinneet tahot ja henkilöt kritisoivat voimakkaasti liian kallista ja huonoa lopputulosta. Samaan aikaan voittajat juhlivat hyvin mennyttä projektia ja onnistunutta lopputulosta. Keskustelu polarisoituu. Samaan aikaan kuin asiakkaat ovat uteliaita ja ottavat tuntumaa uuteen keskustaan. Oikein toimittaessa tämä vaihe voi olla hyvin lyhytkin, mutta se on syytä ottaa vakavasti. On selvää, että kauppiaat toivovat kissanhännän vedon loppuvan mahdollisimman pian. Kauppa ei tykkää riitelystä.

Keskustaorganisaation rooli tässä vaiheessa on todella suuri. Sen tulee suunnitella tämän vaiheen toiminta jo hyvissä ajoin. Keskustaorganisaation tulee osoittaa toiminnallaan ja viestinnällään, kuinka hyvä ja kestävä uusi perusratkaisu on. Kaikenlainen uudistuminen myös sen toiminnassa tulisi ajoittaa tähän. Keskustaorganisaation pysyminen vanhoissa toimintatavoissaan keväällä on virhe.

Kesä 

Keskusta elää uutta elämää vuosien ajan. Pieniä erimielisyyksiä esiintyy, mutta ne eivät oikeastaan kiinnosta muita kuin niiden esittäjiä. Vanhoja perusparannusvaiheeseen (Talvi) liittyviä kaunoja kaivetaan esille vain vaalien yhteydessä. Uudet toimintatavat vakiintuvat. Kesä on keskustakehittämisen pisin vuodenaika. Se voi kestää 20 - 30 vuotta. Aikanaan tämäkin vaihe siirtyy taas vaiheeseen 1.

Keskustaorganisaation tulee olla kesällä aktiivinen tapahtumien ja viestinnän järjestämisessä. Tässä vaiheessa pitkäjänteinen imagotyö on tärkeintä. Jos aiemmat vaiheet ovat onnistuneet hyvin, tulisi keskustaorganisaation arvostus olla nyt huipussaan kaikkien keskustatoimijoiden (kauppiaat, kiinteistöt, kunta) piirissä.