Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keskusta-alueiden kehittäminen

- Elävät Kaupunkikeskustat ry:n strategioiden fasilitointi

- Koettu Kaupunkikeskusta -selvityksen laatiminen (noin 30 kaupunkia ja kuntaa)

- Pienkeskustojen (PIKE) kehittäminen (Koettu Keskusta -selvitykset, paikallistoiminnan kehittäminen)

- Ympäristöministeriön ja 10 pilottikeskustan KeMa17 -projektin johto

- Kehityskarttojen laadinta 10 pilottikeskustalle

Asuinalueiden kehittäminen

- YKS -toiminnan käynnistäminen ja ylläpito (noin 60 asuinaluetta Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Turussa)

- Ryhmäkorjausprojektien käynnistäminen ja ylläpito (Maunula, Soukka)

- Alueellisten energiatehokkuus -projektien käynnistäminen ja ylläpito (Maunula, Tampere)

- Taloyhtiöiden kokonaisstrategioiden laadinta (noin 20 AsOy:tä)

- Taloyhtiöiden erillissuunnitelmien laadinta (mm. pelastussuunnitelmat)

Isännöintiyritysten ja yhteisöjen kehittäminen

- Noin 30 isännnöinti- ja aluehuoltoyrityksen strategisen johtamisen kehittäminen

- useita yritysten toiminnan kehittämisprojekteja

- Suomen Isännöintiliiton strateginen konsultointi 2004 ja 2009 ja useita erillisprojekteja