Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keskustan Kehityskartta on keskustan kehittämisestä vastaavan yksikön ja vastuuhenkilön työkalu.

1) Kehityskartta laaditaan yhteistyössä Kotialue Oy:n asiantuntijan ja keskustan vastuuyksikön / yhdyshenkilön kanssa. Kotialue Oy tuo mukanaan keskustan kehittämisosaamisen ja vertailuaineiston muista keskustoista. Keskustan vastuuyksikkö / yhdyshenkilö tuo paikallistiedon ja tavoitteen asettelun.

2) Kehityskartan rakentaminen alkaa strategisten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisella (peruskallio ja kivijalka). Samalla pyritään tunnistamaan myös tärkeimpiä tulevaisuuden muutoksia (yleiset ja paikalliset muutosvoimat). Mitkä niistä ovat positiivisia ja mitkä negatiivisia juuri oman keskustanne kannalta?

3) Prosessi alkaa kirjallisella esitiedotuksella yhdyshenkilölle. Sen jälkeen pidetään puhelinpalaveri, jossa jo selvitetään keskustan tilannetta. Seuraavaksi yhdyshenkilö ja vastuuyksikkö vastaavat Kehityskartta -kyselyyn. Jo tässä vaiheessa asiantuntija laatii Kehityskartta -luonnoksen. Sitten pidetään työpaja (5 - 10 henkilöä) paikan päällä. Työpajassa (2 - 3 tuntia) kartoitetaan tarkasti tärkeimpiä kehittämiskohteita ja keskustellaan Kehityskartta -luonnoksesta. Lopuksi asiantuntija laatii Kehityskartta -ehdotuksen ja viimeistelee sen yhdessä vastuuyksikön / yhdyshenkilön  kanssa. Prosessi kestää tilauksesta Kehityskartan luovutukseen yhdyshenkilölle noin 6 kk.

4) Prosessin lopputuloksena

    a) Keskustan Kehityskartta -työkalu, josta selviää kaikki keskeiset painopisteet keskustan kehittämiseksi lähitulevaisuudessa

    b) perusteellinen ja moipuolinen koulutus vastuuyksikölle ja yhdyshenkilölle keskustan kehittämisestä

    c) pääsy mukaan Elävät Kaupunkikeskustat ry:n piirissä tehtävään jatkuvaan kehitysohjelmaan, jossa seurataan ja kehitetään Kehityskartan         sisältöä yhdessä muiden Keskustan Kehityskartan laatineiden keskustojen kanssa.

 

Keskustan Kehityskartta -palvelun hinta on 3000 €+ alv 24 % kaikille keskustoille.